Teknolojinin öncüsü...
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
27/08/2014 15:15:37 - 25/10/2017 15:15:37 - 17775 Okunma

  1 - Kontrol Ortamı Standartları

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Ek-1 Yönetmelik

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Etik Değer ve Dürüstlük

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 2 - Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Ek-1 Üniversitemizin Teşkilat Şeması

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Ek-2 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Ek-3 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Tanımı

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Ek-4 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Ek-5 Sekreterlik Görev Tanımı

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Ek-6 Şube Müdürlerinin Ortak Görev ve Sorumlulukları

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Ek-7 Bütün Personel Sorumlulukları

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Ek-8 Bütün Birimler Arşivleme

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Ek-9 Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Personel Yeterliliği ve Performansı

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 4 - Yetki Devri

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Yetki Devri

 

  2 - Risk Değerlendirme Standartları

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 5 - Planlama ve Programlama

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Planlama ve Programlama

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 

  3 - Kontrol Faaliyetleri Standartları

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Ön Mali Kontrol Usül ve Esaslar

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İdari Hizmetler Birimi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Doğrudan Temin Mal Alımı

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İhale

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Taşınır Girişleri

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Taşınır Çıkışları

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Gelen Evrak

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Giden Evrak

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İzin ve Rapor Yazıları

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İş Akış Şeması

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Web Birimi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Web Site Güncellemesi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Web Sayfası Tasarımı

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif E-Mail Aktivasyon

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Teknik Hizmetler Birimi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Teknik Servis Hizmetleri

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 9 - Görevler Ayrılığı

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Görevler Ayrılığı

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Hiyerarşik Kontroller

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Faaliyetlerin Sürekliliği

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Bilgi Sistemleri Kontrolleri

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

 

  4 - Bilgi ve İletişim Standartları

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 13 - Bilgi ve İletişim

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Bilgi ve İletişim

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 14 - Raporlama

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Raporlama

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Kayıt ve Dosyalama Sistemi

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 16 - Hata,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

 

  5 - İzleme Standartları

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İç Kontrolün Değerlendirilmesi

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 18 - İç Denetim

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İç Denetim

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Eylem Planı

İç Kontrol Standartları

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.